Taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Klientas) ir internetinės parduotuvės Chalatas.lt (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, rengia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

1.3. Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir Mažosios bendrijos “VAMI“ (toliau – Administratorius) (įmonės kodas 302923594, registruotas adresas – V. Nagevičiaus g. 4-37, Vilnius).

1.4. Pirkti internetinėje parduotuvėje teisę turi:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.5. Administratorius, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.4. punktu, Klientas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje.

1.6. Klientas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Pirkti prekes“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

1.7. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.8. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

II. PRIVATUMO POLITIKA

2.1. Klientui vykdant užsakymą būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys.

2.2. Kliento užsakyme pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Parduotuvė ir jos partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.

2.3. Užpildęs prekių užsakymo formą Klientas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais.

2.4. Klientas patvirtina, kad suteikia Parduotuvei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Parduotuvei lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.5. Parduotuvė įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.6. Klientas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Klientas naudojasi, bus išsaugomi „sausainukai“ (ang. „cookies“) . „Sausainukai“ – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Kliento kompiuterio kietąjį diską. „Sausainukų“, naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Parduotuveui prieigos prie Kliento asmeninės informacijos. Parduotuvė naudojasi sausainukais, kai reikia identifikuoti Kliento kompiuterį, o tai suteikia galimybę Parduotuvei pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima sausainukus pagal nustatymą, bet Klientas gali atsisakyti „sausainukų“ ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.

III. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Pirkti prekes“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.

3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Klientas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.

3.4. Kiekviena sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Parduotuvės.

IV. PREKĖS IR JŲ KAINOS

4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.

4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Parduotuvės parduoti prekes.

4.3. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos Litais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

4.6. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Klientui pasirinkus apmokėjimo būdą Lietuvos paštu, pristatymo išlaidas Lietuvoje visada apmoka Parduotuvė.

V. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

5.1. Parduotuvė užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Parduotuvės banko sąskaitoje (Mažoji bendrija „VAMI“ atsiskaitomoji sąskaita LT527300010133717500, AB Swedbank bankas).

5.2. Klientas apmokėti už prekes turi ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po užsakymo patvirtinimo, išsiųsto į nurodytą registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje elektroninį paštą.

5.3. Apmokėjimas už prekes galimas tokiais būdais:

5.3.1. Bankiniu pinigų pavedimu į Parduotuvės sąskaitą.

5.3.2. Grynaisiais atsiimant pačiam Parduotuvės biure Vilniuje, adresu Rinktinės 15-125.

5.4. Atsiskaitant už prekes „Bankiniu pinigų pavedimu į Parduotuvės sąskaitą“, Klientas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo elektroniniame laiške. Klientui nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Administratorius negarantuoja užsakymo įvykdymo.

5.5. Administratorius įsipareigoja suteikti taisyklingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes.

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Administratorius prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.“.

6.2. Remiantis 6.1. punkte nurodytais dokumentais Klientas per 7 darbo dienas po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje Chalatas.lt įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitomis analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis.

6.2.1. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.2.1.1. prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

6.2.1.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

6.2.1.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.

6.2.2. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Rinktinės g. 15-125, Vilnius. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems prieš tai sutartu laiku.

6.2.3. Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas “Prekės grąžinimo ar keitimo prašymas” ir pirkimą parduotuvėje Chalatas.lt įrodanti sąskaita.

6.2.4. Parduotuvė gavusi keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Parduotuvė įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

6.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Parduotuvė įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti Parduotuvei tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Parduotuvės banko sąskaitą. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri einamuoju momentu yra pateikta pardavimui Chalatas.lt parduotuvės asortimente.

6.2.6. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Klientas.

6.3. Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Parduotuvė su Klientu neaptarė jos trūkumų, Klientas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

6.3.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

6.3.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

6.3.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

6.3.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

6.3.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

6.4. Jei Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Klientas šią prekę kartu su “Prekės grąžinimo ar keitimo prašymu” ir pirkimą parduotuvėje „Chalatas“ įrodančiu dokumentu (sąskaita faktūra) turi pristatyti adresu Rinktinės g. 15-125, Vilnius. Parduotuvė šiuo atveju įsipareigoja apmokėti prekės siuntimo Parduotuvei pašto paslaugas.

6.5. Parduotuvė visoms prekėms nesuteikia garantijos.

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekes pristato Parduotuvė arba Parduotuvės įgaliotas atstovas: Paštas (AB „Lietuvos paštas“).

7.2. Parduotuvė įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 1-3 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos. Taip pat Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Parduotuvė, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdama Klientui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

7.3. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. Jei Klientas nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti Parduotuvei dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.

7.4. Parduotuvė arba Parduotuvės įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Kliento atsakomybė.

7.5. Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja susisiekti su Parduotuve telefonu 8 655 93622. Parduotuvė įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvei per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

7.6. Visi užsakymai, kurie turėtų būti pristatomi ne Lietuvoje, derinami individualiai elektroniniu paštu info@chalatas.lt.

VIII. RINKODARA IR INFORMACIJA

8.1. Parduotuvė savo nuožiūra gali inicijuoti parduotuvėje Chalatas.lt įvairias akcijas.

8.2. Parduotuvė turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

8.3. Parduotuvė visus pranešimus siunčia Kientui prekių užsakymo formoje nurodytais duomenimis.

8.4. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės puslapyje „Kontaktai“ nurodytais el.pašto adresu ir telefonu.

8.5. Parduotuvė neatsako jei Klientas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

IX. TAIKYTINA TEISĖ

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.